Basismodell MPD15X; Nennweite ½″; Edelstahlausführung
Basismodell MPD25X; Nennweite 1″; Edelstahlausführung
Basismodell SB10X-XXS-X; Nennweite 1"; Kunststoffausführung
Basismodell SB20X-XXX-X; Nennweite 2"; Metallausführung
Basismodell SB30X-XXX-X; Nennweite 3"; Metallausführung